De praktijk bewijst 't!

K.I. SAMEN is een particulier K.I. station opgericht in 1982 en is gehuisvest in Grashoek. K.I. SAMEN focust op praktische fokkerij. Dit betekent dat wij de fokkerij willen verbeteren door eerst te kijken naar de koe en vooral door op de praktische condities op melkveebedrijven te letten. Onze selectie is verstrengeld met koefamilies, die zich bewezen in de praktijk en niet op speciale testbedrijven.

Op een leeftijd van drie maanden worden jonge stieren gehuisvest op roosters. Als de jonge stieren een jaar oud zijn worden zij bekeken en geëvalueerd en ongeacht het papier als de stier niet goed gebouwd is of slecht beenwerk heeft dan wordt hij geruimd. Iets goeds kan iets beters fokken! Dit is onze praktische boeren manier van fokkerij bedrijven. De koe familie achter de stier heeft minimaal twee of drie generaties AB, maar liefst nog beter gescoord. Daarnaast wordt scherp gelet op de gehaltes van de koeien in de familie of deze voldoende hoog zijn, zowel in absolute als relatief t.o.v. de bedrijfsgenoten. Als wij een koe familie bestuderen kijken wij naar alle familieleden om zo de sterke punten van de familie te identificeren. Het succes van onze fokkerij komt van de praktische bedrijven in binnen- en buitenland. De praktijk bewijst ‘t!

De plaats van K.I. SAMEN

K.I. SAMEN is het op een na grootste ki-station van Nederland. K.I. SAMEN is altijd onafhankelijk gebleven en heeft haar test programma steeds verder uitgebreid van 5 stieren in het begin tot meer dan 30 Holstein stieren op dit moment. Daarnaast worden van vele verschillende rassen stieren aangeboden. Na de MKZ uitbraak in 2001 is K.I. SAMEN flink gegroeid. K.I. SAMEN heeft haar marktaandeel jaarlijks met meer dan 7% verbeterd in een krimpende markt. Deze stijging is vooral te danken aan het feit dat wij onze belofte waarmaken en praktisch betrokken zijn bij de veehouder.

 


Bas Engelen
Algemeen Directeur / Veehouder

SAMEN met U

Van het begin heeft K.I. SAMEN de veehouder op de eerste plaatst gezet. Onze fokkerij specialisten proberen de veehouder te adviseren nadat hij weet wat de veehouder wil van zijn koeien. Bij het bezoek aan een bedrijf zijn de koeien het startpunt voor verbetering. Wij bekijken en evalueren de koeien samen met de veehouder en kiezen per koe de best passende stier. De combinatie is belangrijker dan de stier. Wij proberen niet de hoogste index stier aan te prijzen, wij proberen de best passende stier te vinden voor de veehouder. In ons fok programma worden alle stieren geëvalueerd voor de aAa-code. Hiermee hopen wij de veehouder extra informatie te verschaffen over hoe de stier te gebruiken. Het is onze filosofie om de veehouder alle voorhanden zijnde informatie te geven en hem zelf de keus te laten maken over wat hij wil bereiken. Wij denken dat de veehouder zo een betere keuze kan maken uit de grote selectie stieren, die beschikbaar zijn.

Internationaal actief

K.I. SAMEN is internationaal zeer actief. Wij verkopen sperma over de gehele wereld in meer dan 40 landen. Wij exporteren naar alle belangrijke Europese landen en K.I. SAMEN heeft een zeer sterke positie in Oost-Europa. K.I. SAMEN is al meer dan 10 jaar actief in Oost-Europa en heeft aldaar zeer goede resultaten gehaald. Andere unieke exportmarkten zijn ondermeer USA en Taiwan. Wij zijn heel trots dat wij een goede en langdurige relatie met onze buitenlandse klanten hebben weten op te bouwen. Geen bureaucratie, maar resultaten op het melkveebedrijf, solide fokkerij en korte communicatielijnen maken K.I. SAMEN wat het is; een groeiende actieve groep liefhebbers van de betere koe.

Uw toekomst is onze toekomst

Het Toekomststier programma garandeert de beste kans op succes. De resultaten tonen aan dat veehouders, die meedoen aan het programma betere en probleemloze koeien melken. Papier geeft geen melk, het zijn de koeien die het doen. Wij kijken naar de koe en kijken naar de oorzaak van het probleem en adviseren de best passende stier. De basis van de koe moet goed zijn. Als extra hulpmiddel gebruiken wij het aAa-systeem, dat naar de gehele koe kijkt en niet naar elk detail. Zij kijken naar het verband tussen de verschillende kenmerken en hoe die elkaar beïnvloeden. Door middel van dit systeem krijg je een goede basis op je bedrijf. Uw toekomst is onze toekomst en SAMEN willen wij een economische, makkelijke, probleemloze koe fokken. De grote meerderheid van de veehouders zoekt deze koe en wij proberen deze koe te fokken door:

1 De beste stieren aan te bieden

2 Het maken van de beste combinaties gebaseerd op de praktische condities op het bedrijf

3 Hoog geconcentreerd sperma maken voor de beste bevruchting

Het Bewijs

De levensproductie van de K.I. SAMEN dochters is significant hoger dan het gemiddelde. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij een strikt selectiebeleid handhaven. Wij evalueren de koefamilie voor productie, beengebruik, celgetal, vruchtbaarheid en levensduur. Deze selectie vormt de hoeksteen van het succes van onze veehouders. Als veehouders profiteren van onze selectie, kunnen wij meer verdienen. Wij willen een economische, makkelijke, probleemloze koe fokken. Kortweg, wij willen elke veehouder blijer maken met zijn koeien (en zijn portemonnee)!!!